TR | EN
Çevre Duyarlılığı

Şehirleşme ve endüstriyel faaliyetlerin artmasıyla çevreye olan olumsuz etkilerin çoğaldığı günümüzde, sürdürülebilir çevre bilinci giderek daha kritik hale gelmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla, ekonomik ihtiyaçları ileriye dönük yaşamsal ve çevresel gerekliliklerle entegre etmek önem arz etmektedir.

İnşaat sektörü, dünyayı yeniden şekillendiren kritik sektörlerden biri olarak çevre duyarlılığının kurumsal bir politika olarak benimsenmesi gereken önemli bir alandır. NAYAP olarak, projelerimizde çevreye duyarlılık ilkesini esas alarak hareket etmekteyiz. Bu yüzden projelerimizin çevresel etkilerini önceden değerlendirip yönetiyor, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasal gerekliliklerin ötesine geçerek çevre dostu uygulamaları tercih ediyoruz.

Doğal kaynakların korunması ve verimli kullanımı için geri dönüşüm ve atık yönetimine büyük önem vermekteyiz. Bu yüzden çevre dostu ürünleri tercih ederken, enerji verimliliğine odaklanmaya gayret gösteriyoruz. Tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket etmelerini sağlamak için düzenli eğitimler ve yönlendirmeler yapmaktayız.

NAYAP olarak, çevresel sürdürülebilirlik ve etik değerler doğrultusunda ilerleyerek sektörde öncü konumumuzu güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.